براساس مصوبات ستاد اقدامات پیشگیرانه سازمان منطقه آزاد کیش، مبنی بر لغو ستاد نوروزی، کشیک بانک‌ها در روزهای تعطیلات رسمی نوروز ملغی شد و فعالیت شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این منطقه آزاد از 05/01/99   تا  15/01/99 براساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش مراجعات، می‌تواند به‌صورت شیفت‌بندی پرسنل صورت پذیرد.

 لذا خدمات رسانی تمامی شعب و اقدامات لازم درخصوص پشتیبانی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان در این ایام الزامی است.