شرکت آب و برق کیش اعلام کرد: به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح اتصالات سست شبکه برق منطقه فاز 3 صنعتی، از ساعت 13 تا 16 عصر روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ چهارم، ششم و هشتم آبان به شرح جدول پیوستی، در منطقه ذکر شده خاموشی اعمال خواهد شد

Image title