اطلاعیه شناسایی پیمانکاران واجد شرایط نصب انشعاب فاضلاب

معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ساماندهی و اجرای صحیح شبکه، انشعابات فاضلاب و کاهش مشکلات بهره برداری و نیز حفظ سرمایه های ملی اطلاعیه ای صادر کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اطلاعیه صادر شده به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ساماندهی شبکه و اجرای صحیح انشعابات فاضلاب در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام و برای آنها کارت فعالیت در این زمینه صادر کند.

لذا به کلیه متقاضیان حقوقی دارای مجوز فعالیت اقتصادی اعلام می شود نامه درخواست و سوابق فعالیت خود "اعم از فعالیت اقتصادی، لیست سوابق پیمانکاری مرتبط طی 5 سال گذشته، رتبه و مدارک تحصیلی و فنی مدیران و کارکنان کلیدی" را باید حداکثر تا 31 اردیبهشت امسال در سامانه دبیرخانه سازمان به آدرس: dabirkhaneh.kish.ir  بارگذاری کنند.

لازم به ذکر است فرآیند شناسایی و صدور کارت فعالیت یک نوبت در سال انجام می شود و صرفا شرکت های مورد تایید مجاز به انجام خدمات مورد نظر خواهند بود.