مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص ثبت برند تله کیش تاکید کرد:

ارزش گذاری سرمایه ای، مقدمات پیش ثبت نام علامت تجاری تله کیش است

محمود افتاده گفت: ارزش گذاری سرمایه ای یکی از فرایند های پیش ثبت نام علامت تجاری تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، تله کیش هست و در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کیش به ثبت رسیده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود افتاده مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش از مقدمات فرایند ارزش گذاری سرمایه ای برند "تله کیش" خبر داد و تصریح کرد: با حضور مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان صاحبان امضا در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی جزیره کیش به منظور تکمیل یکی از فرایند ها، برند و علائم تجاری "تله کیش" به ثبت رسیده است. 

محمود افتاده بر ضرورت حضور صاحبان امضا در شرکت های واجد شخصیت های حقوقی اشاره داشت و گفت: گواهی امضا پس از ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و بارگذاری در سامانه ثبت برند، علائم تجاری در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت می رسد.

افتاده با بیان این که ثبت علائم تجاری وگواهی صاحبان امضای مجاز به عنوان یکی از فرایندهای مقدمه ثبت برند است اظهار داشت: پس از انجام مقدمات ثبت برند "تله کیش" تسلیم اظهار نامه، آگهی روزنامه رسمی و نظر کارشناسی از فرایند های بعدی آن خواهد بود.

وی در خصوص خبری که به نقل از رئیس تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش" تله کیش" در رسانه ها بر مزیت های ثبت برند، افزایش ارزش سرمایه ای و تاثیر مستقیم آن در بازار و جذب مشارکت بخش خصوصی منتشر شده است گفت: ثبت علامت تجاری "تله کیش" مانند ثبت تمام علائم تجاری باید در اداره ثبت شرکت های تهران انجام شود و برای محقق شدن این مهم باید در دفترخانه اسناد رسمی با تنظیم فرم مخصوص گواهی صاحبان امضاء مجاز ثبت و گواهی شود.

شایان ذکر است نرم افزارهای دیجیتالی حوزه های مختلف حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش از جمله حوزه ثبت شرکت ها، نقل و انتقالات، اداره املاک و مستقلات فراهم شده است و بالغ بر 30میلیون نسخه اوراق و محتوای پرونده های مربوط به این مدیریت اسکن شده و در آینده نزدیک در قالب نرم افزار دیجیتالی قابل ارائه خواهد بود.  

همچنین نرم افزار دیجیتالی حوزه نقل و انتقالات این مدیریت نیز شهریور ماه و اداره املاک که مرتبط با سایر حوزه های سازمان منطقه آزاد کیش است در اواخر شهریورماه راه اندازی می شود.