ارائه خدمات جدید دربازار ماهی به گردشگران با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

دکتر مونسان دربازدید از بازارماهی واسکله صیادی برارائه خدمات ویژه به گردشگران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکترمونسان به همراه جمعی از معاونان این سازمان پنج شنبه 6 فروردین از بازار ماهی واسکله صیادی بازدید کردند.

دراین بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بررسی نحوه عرضه ماهی وآبزیان وارائه خدمات به خریداران گفت: با توجه به کیفیت آبزیان درجزیره کیش واشتیاق گردشگران برای خرید وبردن ماهی به شهرهایشان باید به گونه ای به آنان خدمات ارائه شود که خریداران به راحتی وبدون نگرانی بابت حمل آبزیان از بازار ماهی فروشان کیش خرید کنند.

دکتر مونسان به دست اندرکاران ومسئولان نظارت بر بازار ماهی دستور داد امکانات بسته بندی وانجماد آبزیان را دربازار ماهی فراهم کنند وبا استقرار نیروهای متخصص به گردشگران خدمات ویژه ارائه کنند.

وی افزود: این خدمات باید به گونه ای باشد که خریدهای گردشگران از بازار ماهی به صورت فریز شده  با بسته بندی ویژه درفرودگاه  به آنان تحویل داده شود.

مدیرعامل سازمان منطقه‌ آزاد کیش همچنین از وضعیت ساماندهی شده اسکله صیادی میرمهنا بازدید کرد ودرخصوص توسعه امکانات این اسکله به مسئولان دستوراتی داد.