آزمون كتبي و عملي رشته گليم بافي در كيش برگزار مي شود

آزمون كتبي و عملي رشته گليم بافي به منظور اعطاي گواهينامه از سوي سازمان فني و حرفه اي، در تاريخ 14 و15 اسفندماه جاري در كيش برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزادكيش ، همزمان با سراسر كشور، آزمون كتبي و عملي رشته گليم بافي توسط معاونتگردشگري اين سازمان، در ساعت 9:45 روزهاي 14 و15 اسفندماه جاري در كارگاه هنرهايسنتي و صنايع دستي سازمان منطقه آزاد كيش واقع در ميدان پارس، در مجتمع كاركنانسازمان برگزار مي شود.