کنسرسیوم رونق پایدار کیش اعلام موجودیت کرد

سادات نجفی گفت: با حمایت و بستر سازی سازمان منطقه آزاد کیش،کنسرسیوم رونق پایدار کیش با حضور فعال و مشارکت ۵ جامعه صنفی کیش فعالیت خود را آغاز کرد.

کمالی زاده سکان هدایت دانشگاه علمی و کاربردی کیش را به دست گرفت

مراسم تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی کیش برگزار شد