برگزاری مراسم سحوری خوانی در شهرک سحر کیش

مراسم سحوری خوانی در شهرک سحر جزیره کیش برگزار می شود.

نظم وآرامش نوروز کیش مرهون خدمات نیروی انتظامی است

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش در دیدار نوروزی از تلاش های فرماندهی وکارکنان نیروی انتظامی ویژه کیش تقدیر وتشکر کرد.

بخش خصوصی؛ همکار اصلی سازمان منطقه آزاد کیش در توسعه‌ی جزیره/ دیدار نوروزی رحیم سرهنگی با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش

با پیشنهاد رحیم سرهنگی دردیدار نوروزی با هیات امنای انجمن سرمایه گذاران وکارآفرینان کیش مقرر شدکمیته راهبردی با هدف حل مشکلات جزیره آغاز به کار کند.