کیشوندان، خدمات ویژه بانکی دریافت می‌کنند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران ارشد بانکی کشور درخصوص ارتقای سطح شعب بانک‌های حاضر در جزیره به منظور ارائه‌ تسهیلات ویژه به کیشوندان به توافق رسیدند.

باران از آغاز فصل بهار در کیش خبر داد

بارش نخستین باران در سال آبی جاری به هوای جزیره کیش طراوت بهاری بخشید.