انتشار فراخوان جذب پیمانکار برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 در کیش

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش جهت برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 طی فراخوانی از پیمانکاران و فعالان برگزاری رویداد، دعوت به همکاری کرد.

نقش مدیریتی و راهبری کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد نوروزی کیش

دبیر کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کیش بر نقش مدیریتی و راهبری این کمیته در حوزه های "آب و برق، انرژی و هماهنگی ترافیک شهری" در ایام نوروز تاکید کرد.