میزبانی آنلاین کیش از یک نشست دانشگاهی بین المللی

برای نخستین بار نشست تخصصی روسای دانشگاه های عضو خاورمیانه و آسیای مرکزی با روسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش، ماه آینده به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین نشست تخصصی روسای دانشگاه های منطقه آزاد کیش با روسای دانشگاه های (IAUP) به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف بررسی ظرفیت های علمی، جذب دانشجو و تعاملات بین المللی و ارائه رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه ها، 15 آبان برای نخستین بار در بستر اینترنت به صورت آنلاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این رو ظرفیت حضور دفتر منطقه ای اتحادیه روسای دانشگاه های جهان در این منطقه، می تواند باعث رونق بین المللی سازی آموزش عالی در‌ جزیره کیش شود.

فعالیت دانشگاه های جزیره کیش در قالب واحدهای بین المللی تابع دانشگاه های مادر در کشور است و قابلیت جذب دانشجوی خارجی و تعاملات بین المللی با دیگر دانشگاه های جهان را دارند. تاکنون بیش از ۲۰۰ دانشجوی خارجی در پردیس های بین المللی دانشگاه های کیش پذیرش شدند که تعداد زیادی از آنان از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف تحصیلات خود را با موفقیت به پایان رساندند.

ارتقای سطح همکاری با دانشگاههای مطرح جهان با توجه به حضور دانشگاه های برتر و موثر ایران در جزیره کیش و پتانسیل هایی که مناطق آزاد در خصوص تعاملات بین المللی دارند، به رشد و پیشرفت کشور کمک شایانی خواهد کرد.

داریوش سلیمی دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه فناوری، محمد شریف ملک زاده رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه (IAUP)، علی سلک غفاری رئیس پردیس بین المللی کیش، دانشگاه صعتی شریف؛ اعضای کمیته سیاست گذاری نخستین نشست تخصصی میان روسای دانشگاه های عضو خاورمیانه و آسیای مرکزی با دانشگاه های منطقه آزاد کیش هستند.