مرحله دوم توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازار در کیش

مدیریت بازرگانی بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از مرحله دوم توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازار در جزیره خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور کنترل بازار و نظارت بر قیمت محصولات پروتئینی؛ گوشت قرمز و مرغ منجمد با نرخ تنظیم بازار در جزیره توزیع می شود.

ساکنان جزیره کیش می توانند گوشت قرمز و مرغ تنظیم بازار را از فروشگاه "فامیلی" واقع در برج صدف تهیه کنند.