معرفي داروخانه بیمارستان کیش به عنوان مرجع در استان هرمزگان

داروخانه بيمارستان كيش به عنوان يكي از داروخانه هاي مرجع در استان هرمزگان معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، طي بررسي هاي انجام شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان داروخانه شبانه روزي بيمارستان كيش با داشتن استانداردهاي لازم و رعايت ضوابط ابلاغي به عنوان داروخانه منتخب در جزيره كيش معرفي شد.

اين معرفي نامه با پيگيري مستمر كادر فني بيمارستان كيش جهت تامين استراتژيك دارويي مراجعه كنندگان و شهروندان جزيره پيرو درخواست مركز توسعه سلامت كيش جهت انتخاب داروخانه مرجع، توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني استان هرمزگان صادر شده است. ضمن اين ابلاغ داروهاي سهميه اي و تك نسخه اي كه به ميزان محدود در سطح استان هاي كشور توزيع مي شود به ميزان مشخص و با توجه به نياز در اختيار اين داروخانه قرار مي گيرد.

حضور دايمي مسئول فني در داروخانه، مجاور بودن با كلينيك درماني، رعايت شاخص هاي ابلاغي وزارت بهداشت و شبانه روزي بودن، از ويژگي هاي مطلوبي است كه در داروخانه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش به آن توجه شده و در معرفي آن به عنوان داروخانه منتخب تاثير گذار بوده است.

گفتني است در آخرين اعتباربخشي درماني كه سال گذشته انجام شده داروخانه بيمارستان كيش حائز امتياز 75 شده است اين در حاليست كه طي اعتباربخشي انجام شده بيمارستان كيش سطح A يا درجه عالي بيمارستاني را دريافت كرده است.

داروخانه بيمارستان با سه مسئول فني، يك سوپروايزر و هشت نيروي مجرب به صورت بيست و چهار ساعته در جزيره كيش خدمات درماني ارائه مي دهد و تنها داروخانه شبانه روزي اين جزيره است.