سرهنگی: در کیش، «جایگاه» به معنای منزلت نیست؛ به معنای مسئولیت است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اشاره بر اهمیت پذیرفتن مسوولیت در هر جایگاه سازمانی که برای هر میزی جوانان این ممکلت به شهادت رسیدند؛ بر تاثیر گذاری تاریخچه سازمانی، هنر تغییر و دست یابی به وضع مطلوب و حفظ منافع ذینفعان و مشارکت در تصمیم گیری ها، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست که با حضور مشاوران، معاونان، مدیران و روسای ادارت سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه صبح امروز چهارشنبه 25 مرداد با محوریت "تبیین و اهمیت مدل حکمرانی محلی، حفظ منافع ذینفعان سازمان، ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی، شفافیت و قانون مداری و رویکرد مانع ذهنی در برابر تغییر" در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ سرهنگی تاثیر گذاری پیشینه سازمان به عنوان فرهنگ سازمانی در بهره وری سرمایه های فکری را مهم ارزیابی کرد.

رحیم سرهنگی در این نشست هم اندیشی با بیان این که برنامه های پیش بینی شده بر اساس هنر تغییر زمینه ساز شرایط مناسب و حرکت به وضع مطلوب سازمانی می شود، اظهار داشت: گام های موثری می توان برای ترسیم زیرساخت های سازمانی و پیشبرد اهداف کلان از پیش تعیین شده برداشت.

سرهنگی تحقق این امر مهم را تشکیل کارگروه های تخصصی گفتگو محور در این زمینه عنوان کرد و افزود: وضع مطلوب سازمان با تعامل سایر ذینفعان در مدل نخبگان مشخص می شود و مسیری که نقطه تلاقی این دو اصل تاثیر گذار است، باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

وی استراتژی بهبود و تحول درون سازمانی را از برنامه های مهم و راهبردی برشمرد و گفت: برای رسیدن به نقطه واقعی که "بهبود مستمر" محسوب می شود مستلزم حذف موانع موجود در فرآیندهای کاری است چرا که سازمان های موفق با نوآوری و ارتقا سطح ارائه خدمات یعنی کارکرد نوآوری در سازمان می توانند فضایی با انگیزه و خلاقی را برای کارکنان ایجاد کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش استراتژی یک سازمان را تشبیه به "یک فیل عظیم" جسه دانست که برای حرکت در آوردن آن نیازمند به یاران تغییر می باشد و بیان داشت: ایجاد تحول درون سازمانی نیازمند شناسایی یاران تغییر در راستای اثربخشی بالای جایگاه سازمانی است.

رحیم سرهنگی در تکمیل سخنان خود، تاکید کرد: هیچ سازمانی در سطح دنیا با یک مدیرعامل سوپرمن به موفقیت دست نمی یابد بلکه این مهم با مشارکت جمعی سرمایه های فکری سازمان ها امکان پذیر است.

سرهنگی، خاطر نشان کرد: اکثر کارکنان در سازمان محل امن ذهنی که برای خود ایجاد کردند حاضر به تغییر نیستند و تمایلی برای خارج شدن از محل امن و حرکت به سمت باد گیری نیستند و با محدود شدن به کارهای روز مره در چارچوب مشخصی می مانند.

وی، در ادامه تصریح کرد: فرهنگ در خون و در داخل خانه است و فرزندی که با این فرهنگ بزرگ می شود و پدری که احساس مفید بودن و انگیزه ای برای ایجاد خلاقیت در حوزه کاری خود ندارد به طور حتم در فرزندان خود نیز تاثیر گذار خواهد بود .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان، گفت: با توجه به این که جزیره کیش دارای ذینفعان زیادی است؛ باید از ظرفیت همه ذینفعان استفاده شود و با یک منافع واحد و مورد تایید همه حرکت کرد.

رحیم سرهنگی، افزود: در جامعه ای که مشاکت جمعی حکمفرماست بیانگر تحقق حکمرانی مطلوب آن منطقه است که از سطح رضایتمندی و اعتماد شهروندی، سرمایه گذاران و کیشوندان برخوردار است.

سرهنگی با بیان این که از پیشینه سازمان باید درس یادبگیریم و در راستای بهبود آن گام های موثری برداریم، بیان داشت: این اتفاق زمانی تحقق می یابد که تاریخچه سازمان به درستی به مسوول بعدی انتقال داده شود.

وی در ادامه، با تاکید بر این که تاریخچه سازمانی و یا فرهنگ سازمان مانند ریشه پنهان نمایانگر رفتارهای کارکنان در طول سال ها گذشته است، گفت: این فرهنگ تشبیه به گل های نیلوفرهای آبی است که ریشه در آبی دارد که مواد معدنی در داخل آب تزریق می شود و این همان اتفاقی است که در داخل سارمان رخ می دهد.

به گفته سرهنگی هر تصمیمی که در حکمرانی خوب گرفته می شود باید منافع عمومی دیده شود تا تصمیم پایداری داشته باشیم در واقع حکمرانی خوب مثل نگه داشتن قوی بلورینی است روی صفحه ای که به طناب هایی بسته شده که تمام ذینفعان آن را نگه داشتند هر کدام ازفعالان اقتصادی حوزه های مختلف آن را به سمت خود بکشد سبب شکستن آن می شود و جامعه پایدار نخواهد بود .

وی تحقق حکمرانی خوب محلی را مستلزم اجرای شفافیت و قانون مداری ذینفعان معرفی کرد و بیان داشت:

باید کاملا فرایند ها شفاف باشد و مهمترین اصل در حکمرانی خوب جلب اعتماد است و دیگر ذینفعان هم به دنبال نفع خودنیستند .