مسیر حرکت با صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در غیاب خدمتگزاران صادق متوقف نخواهد شد

شیخ یعقوب شمس گفت: عواطف عمیق مردم در این سوگ، ارج نهادن به عارفان وارسته ،خدا جو و اهل خدمت بی منت است.