لزوم تقویت رویکرد حمایتی سرمایه گذاران از شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر لزوم تقویت رویکرد حمایتی سرمایه گذاران از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد که این مهم زمینه ساز تعامل سازنده و رشد آنها را به دنبال خواهد داشت.

 موسسات مالی کشور می توانند در شرایط دشوار تحریم و رکود، به کسب کار ها کمک کرده و به عنوان شرکای رشد و توسعه خدمت کنند.

دبیر کمیته محتوایی کیش اینوکس ۲۰۲۳ گفت: نقش نهاد های مالی ایران در زمانی که کشور با چالش های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی مواجه بوده است باید مورد توجه قرار گیرد.

کیش اینوکس در مسیر داووس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دهمین نمایشکاه بین المللی، بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به نقش مهم این رویداد اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک "کیش اینوکس" به مجمع اقتصادی غرب آسیا ارتقاء خواهد یافت.

معاونت علمی ریاست جمهوری به کیش آمد/ امضای توافق‌نامه همکاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه انرژی

توافق نامه ای به منظور همکاری های مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان حوزه انرژی به امضا رسید.