بازگشایی فرودگاه کیش در چند دقیقه با شاهکار مهندسین جزیره

نقص فنی در سیستم ترمز پرواز 1043 شرکت هواپیمایی ماهان باند فرودگاه کیش را برای یک ساعت غیر عملیاتی کرد.

کیش اینوکس؛ نماد پرقدرت اقتصاد منهای نفت در ایران

مطالبات بخش خصوصی کیش درخصوص لزوم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در دستور مذاکرات با مسوولان اقتصادی کشور در نشست های جانبی نمایشگاه کیش اینوکس 2023 قرار گرفت.