برگزاری همایش ادبی با حضور 19 شاعر ملی و بین المللی در جزیره کیش

سید علیرضا فاطمیان‌پور گفت: همایش ادبی با شعار "کیش جزیره صلح و بهشت خانواده ها" 11 مهر در مرکز همایش بین المللی کیش برگزار می شود.