برگزاری دوره های آموزشی ویژه کودکان در کیش

دوره آموزشی" بازی، نشاط، آموزش" ویژه کودکان 4 تا 6 سال از دوم مهر ماه در کیش آغاز می شود.