برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در کیش

کارگاه آموزشی تئاتر با عنوان " بازنگری در بازیگری" به مدت 3 روز و در سینما لبخند کیش برگزار می شود.

اعلام ساعات کاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کیش

با اتمام تاریخ مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات و نهادهای دولتی جهت مصرف بهینه برق، ساعات کاری جزیره کیش به روال گذشته بازگشت.