امضای تفاهم نامه همکاری جهت تحقق شعار کیش متعلق به همه ایرانیان

سازمان منطقه آزاد کیش و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در زمینه توسعه گردشگری و طراحی سفرهای ارزان و مناسب خانواده ها تفاهم نامه امضا کردند.