افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار در کیش

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار با حضور شرکت های بخش خصوصی و نهادهای دولتی در جزیره کیش افتتاح شد