ضریب اشغال هتل های کیش به 90 درصد رسید

با حضور 132 هزار گردشگر ظرفیت هتل های کیش تا 90 درصد اشغال شده است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ با آغاز جشنواره نوروز ی کیش از 25 اسفند تاکنون 132 هزار گردشگر وارد این جزیره شده اند که با رشد 10 درصدی درمقایسه با پارسال مواجه شده وضریب اشغال هتل ها نیز به 90 درصد رسیده است.

این درحالیست که بخش زیادی از مسافران نیز درکمپ های اسکان چادری بسر می برند.

وجود زیباییهای طبیعی ٫ آب وهوای پاک وبهاری وجاذبه های گردشگری بی بدیل از جمله عوامل سفرگردشگران به جزیره کیش است.