رسول كشت پور:

رشدهمه جانبه كيش در گرو ارتقاء گردشگری است

مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در مراسم آشنایی با موسسه آموزشی و پژوهشی هتل داری و گردشگری آوا بر اهمیت نقش آموزش در ارتقاء گردشگری کیش تاکید کرد.

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رسول کشت پور   با بیان اینکه نقش آموزش درتوسعه منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست گفت: بر مبنای استانداردهای جهانی آموزش وپژوهش از شاخصه های بنگاه های توسعه است.

کشتپور برگزاری چنین مراسمي را نشانه خوبی برای تلاش در نیل به توسعه جزیره دانست.  

مشاورعالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید براینکه آموزش فعال با هدفیادگیری و تغییر رفتار است افزود:  اگر درنهایت در رفتار فراگیران دانش تغییرمشاهده کردیم هزینه ما هدر نرفته است.  

ویبا اشاره به اینکه گردشگری از جمله مباحثی است که نیاز به نیروهایی با دغدغه و عشق به گردشگری  دارد گفت:گزینش افراد این صنف درمرحله اول بایدسختگیرانه و درمراحل بعدی دارای آزادی عمل باشد.   کشت پور با بیان اینکه همهجامعه ذی نفع گردشگری هستند گفت: آموزش در بحث گردشگری باید همگانی باشد.

 مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش مهم ترین هدف بخش حاکمیتی و خدماتیجزیره را افزایش گردشگر ورودی به کیش ذکر کرد و افزود: با نگاه خلاقانه به بحثگردشگری با وجود مشکلات پیش رو ، هیچ دری بسته نمی ماند.  

کشتپور ایجاد زمینه اشتغال و امنیت شغلی را از ویژگی های نگاه مدرن به تعالی یکسازمان دانست و گفت: ویژگی موسسه آوا انسان محور بودن  آن است.

 وی با بیان اینکه بخش خصوصی جزیره نباید منفعلانه با مبحث گردشگری برخورد کند گفت:منافع جزیره در گرو تلاش ما در کنار یکدیگر است.