تاكيد دكترمونسان برزيباسازي معابرومسيرها دربازديد ازسطح شهر

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از بخش هاي مختلف شهري بر ساماندهي وزيباسازي مسيرها ومعابرشهري تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان صبح سه شنبه 23 دي دربازديد از بخش هاي مختلف شهري بر ساماندهي وزيباسازي مسيرها ومعابرشهري تاكيد كرد.

زيباسازي فضاهاي رهاشده ومتروك، ساخت فضاي بازي براي كودكان، نصب مبلمان شهري وايجاد استراحتگاه براي گردشگران وشهروندان، نورپردازي ،ساخت فضاي سبزوپاتوق دوچرخه سواران  از جمله مواردي بود كه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درخصوص آن به معاونان ومسئولان مربوطه دستور اقدام داد.

گفتني است دراين بازديد دكتر مونسان تاكيد كرد تمامي اقدامات وطراحي هايي كه براي زيباسازي فضاهاي شهري انجام مي شود بايد با توجه به حفظ محيط زيست وپايداري طبيعت بكر كيش باشد.