برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، سلامت و بهداشت در کیش

کارگاه آموزشی ایمنی، سلامت و بهداشت ویژه عوامل اجرایی پسماند و کارگران خدمات شهری کیش در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این کارگاه آموزشی از تاریخ 14 دی به مدت سه روز برای 900 نفر از عوامل اجرایی پسماند در بخش های عملیات جمع آوری دستی و ماشینی، حمل و نقل و جابجایی پسماند، بازیافت، پردازش پسماندهای عادی، پزشکی، بیمارستانی و ویژه  در مسجد کمپ سحر کیش برگزار شده است.

مهندس شاهرخ زمردی و راحیل امامی از مسئولان بهداشت حرفه ای استان هرمزگان در این کارگاه در خصوص ایمنی و بهداشت برای جلوگیری از مخاطرات تهدید کننده سلامت و ایمنی در حین کار مطالبی را به شرکت کنندگان ارائه می کنند.

شایان ذکر است، این دوره آموزشی از سوی معاونت امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش با هدف ارتقاء آگاهی کارگران خدمات شهری و پسماند برگزار شده است.