بازديد هيات كارشناسي اعتبار بخشی هرمزگان از بيمارستان كيش

بازرسان اعتبار بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت سر زده از بخشهاي مختلف بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش این بازدید از بخش هاي مختلف درماني و تجهيزات بیمارستانی صورت گرفت و بازرسان سطح دانش فني كارشناسان و كاركنان بيمارستان و فرآيندهاي در حال اجرا را مورد بررسی قرار دادند.

در اين بازديد شش ساعته از قسمت هاي مختلف درماني نكات كارشناسي لازم برای انجام هر چه بهتر فرآيندها بررسی شد.

طي سالهاي گذشته بيمارستان كيش موفق به کسب  درجه يك بيمارستاني در اعتبار بخشي هاي هر دوره شده و همچنان با ارائه خدمات برتر برای حفظ این درجه تلاش می کند. مسئولان بيمارستان كيش نیز با ارتقاء كيفيت خدمات باليني در پي دريافت درجه يك "عالي" به عنوان بالاترين درجه بيمارستاني كشور مي باشند.

گفتنی است تيم بازديدهاي دوره ای از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي انجام اعتباربخشي به بيمارستان هاي كشور طراحي شده است و بازرسی از تمامی  بيمارستان هاي مناطق مختلف كشور بدون اطلاع قبلي صورت مي گيرد.

ارتقاء  سطح اعتباربخشي بيمارستان ها و حفظ درجه اعتباري  علاوه بر افزايش ميزان اعتماد مخاطبين، مسئولان بيمارستان را ملزم به رعايت اقدامات اساسي و الزامي ثبت شده مي كند كه موجب پیشرفت خدمات درماني در مجموعه می شود.