بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از بندر چارك

دكتر انصاري لاری با هدف آماده سازي بنادر ورودي كيش از بندر چارك ديدن كرد.

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر انصاري لاري وجمعي از معاونان ومديران سازمان منطقه آزاد كيش با هدف بررسي وضعيت بنادر ورودي كيش و آماده سازي اين بنادر براي ورود گردشگران از بندر چارك ديدن كردند و در خصوص رفع مشكلات مسيرهاي منتهي به اين بندر و اسكله هاي چارك با مسئولان اين بندرگفت وگو كردند.

ترميم جاده ٧ كيلومتري، دسترسي شهر چارك به محور اصلي، بهسازي جاده ميانبر، اسكله صيادي وجابجايي لنج هاي صيادي به اسكله جديد از جمله مواردي بود كه در نشست مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با شهردار ومسيولان چارك مورد بررسي قرار گرفت .

فضاسازي و زيباسازي معابر عمومي، ايجاد فضاي سبز در محوطه بندر و روكش آسفالت معابر داخلي بندر نيز از موارد مورد تاكيد دكتر انصاري لاري در بازديد از بندر چارك بود كه با همكاري سازمان منطقه آزاد كيش به منظور ميزباني از گردشگران نوروزي اجرايي شود.

در اين سفر برخي از بوميان وصاحبان لنج نيز با دكتر انصاري لاري ديدار ومشكلات خودرا مطرح كردند.

بازديد دكتر انصاري لاري به همراه فريدون همتي استاندار هرمزگان وناصر شريفي نماينده اين استان از پروژه توليد وپرورش ميگو و ديگر پروژه هاي بندر چارك از ديگر بخش هاي اين سفر بود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در نشست با شهردار چارك با اشاره به اهميت تامين رفاه گردشگران بر همكاري سازمان منطقه آزاد با شهرداري چارك در زمينه بهسازي امور ورفع مشكلات تاكيد كرد.

همچنين با حضور معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش مطالعه طرح خور كنار بندر با هدف ايجاد فضاي طبيعي گردشگري از موضوعاتي بود كه دراين سفر مورد بررسي قرار گرفت.

گفتني است بندر چارك با ٦ هزار نفر جمعيت در فاصله 32 كيلومتري از جزيره كيش قرادارد.