انتصابات جدید در سازمان منطقه آزاد کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در احکام جداگانه‌ای، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، سرپرست اداره کل حوزه مدیر عامل، مشاور و دستیار ویژه مدیر عامل، مشاور مدیر عامل در امور اقتصادی، مشاور مدیر عامل در امور اجرایی و مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی و دینی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر غلامحسین مظفری در احکام جداگانه ای ضرغام ترابی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست توسعه مدیریت، محمدحسین محسنی هنجنی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، سید محمد رضا مداح به عنوان مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل، اسماعیل دوستی به عنوان مشاور مدیر عامل در امور اجرایی، منصور خلیلی عراقی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی، حجت الاسلام والمسلمین رستگاری به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی و دینی و همچنین مصیب نعیمی را به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در این احکام برای منصوبین جدید آرزوی موفقیت کرده است.