انتصاب رییس و اعضای هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش

حسین یگانه پویا به عنوان رییس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

بهره برداری از اپراتور تلفن همراه کیش توسط سازمان منطقه آزاد کیش

بهره برداری از اپراتور تلفن همراه کیش به سازمان منطقه آزاد کیش واگذار شد.