مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در آیین افتتاح کیش اینوکس ۲۰۱۷:

ایران در مسیر تعامل سازنده با جهان است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ایران را به لطف امضای توافق برجام در مسیر تعامل سازنده با جهان خواند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌ الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در آيين افتتاح نهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌ گذاری و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، موسوم به کیش اینوکس ۲۰۱۷، محمد ابراهیم انصاري لاري برگزاری دو نمايشگاه مهم را  توام با دستاوردهاي پر بار براي اقتصاد رو به رشد ايران و اين نقطه ممتاز، جزيره امن و آرام كيش، خواند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درباره  اهميت و ارزش برگزاري چنين نمايشگاه‌ها و همايش‌هايي گفت: بي ترديد ساعت‌ها مي‌توان در خصوص ارزش‌هاي برگزاري اين رويداد مهم سخن گفت؛ به خصوص براي كشور ما كه بعد از سالها انفكاك و انفصال از اقتصاد جهاني، امروز به يمن امضاي يك توافق بين‌المللي جامع در مسيري جديد و راهي نو مبتني بر تعامل سازنده با جهان قرار دارد. 

وي ادامه داد: به اقتضاي موضوعات نمايشگاه و همايش‌هاي مرتبط و شرايط كشور و همچنين به اعتبار وجود اين خاكپاره در دانه يعني جزيره كيش به نكاتي اشاره می‌کنم كه براي همه مباحث پيش رو كه در چند روز آينده مطرح خواهد شد به عنوان يك مقدمه محسوب مي‌‌شود.

انصاري لاري در تشريح اين نكات با اشاره به آثار ابن خلدون گفت: اين فيلسوف شهير در اثر خود به نام «مقدمه ابن خلدون» می گوید، اخلاق و عادات بشر مداوم و یکسره دگرگون می‌شود؛ گویی خلق جدید و آفرینشی نو بنیاد و جهانی جدید پدید می آید.

 ابن خلدون، دو هدف تشريح كرده كه يكي از اين اهداف تحليل و توصيف اوضاع واحوال نا بسامان در حال تغيير زمان خود و دوم در آوردن يك نسخه جامع براي دريافت چگونگي برخورد با رويكرد آينده در حال تغيير است.

وی تاکید کرد: در عصر فعلي نيز نيازمند كساني هستيم كه به درستي كيفيت طبيعت، كشورها و نژادهاي گوناگون را بشناسند و براي ما چگونگي رفتار در اين شرايط را تبيين كنند.‌

وي افزود: امروز در آغاز هزاره جديد گويي بشر و طبيعت در شرايطي قرار دارند كه مي‌توان اين تعبير ابن خلدون يعني اين آفرينش نو بنياد را اگر نه منطبق بلكه نزديك به شرايط جديد ارزيابي كرد و با توجه به اينكه اين آفرينش نو بنياد و اين تغيير بزرگي كه در جهان در حال اتفاق افتادن هست بر انقلاب مداوم اطلاعاتي و سرعت تصاعدي دانش استوار هست مي توان گفت كه جهان در آستانه آفرينش جديد دانش بنيان است.

 انصاری لاری ادامه داد: جالب توجه است كه همين توصيه‌هاي ابن خلدون بعد از هفتصد سال مصداق تمام وكمال دارد و ما هم بايد در گام نخست توصيف درستي از وضعيت موجود داشته باشيم و پس از آن بتوانيم يك نسخه جامع وكار آمد را براي برخورد با آينده داشته باشيم. ما امروز نيازمند به افراد آگاهي هستيم كه اطلاعات كافي از كشورها داشته باشند و بتوانند برنامه جامعي براي ارتباط با كشورها تدوين كنند.

 مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش تاكيد كرد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد با امضاي سند جامع بين‌ المللي برجام و عليرغم شيطنت‌ها و كار شكني‌هاي دشمنان خارجي و گاهي بد فهمي‌ها و انتقادات داخلي توانست با شجاعت و صداقت تمام با حمايت‌ ها و هدايت‌ هاي رهبري و همراهي ملت بزرگ ايران راه درست را انتخاب كند و ما امروز در آغاز اين راه هستيم.

وي در ادامه با اشاره به  تعبير بيهقي و اشعار مولانا  در خصوص تغييرات و تحولات جهان كه بر اساس رشد دانش بشري شاهد آن هستيم گفت: امروز خوشبختانه در شرايط خوبي هستيم و  همزماني بر آمدن دولت تدبير و اميد كه در نام پر آوازه‌اش هم به عقلانيت و تدبير تاكيد شده است با اين اتفاق بزرگ جهاني كه آفرينش نو بنياد دانش بنيان است را هم  به فال نيك مي گيريم؛ اگر در کارها بر شجاعت و صداقت در كنار عقلانيت، خردمندي و فرزانگي تاكيد كنيم اطمينان داريم كه بهترين‌هاي دنيا تا منتهاي حد خود نصيب ملت و دولت ایران می شود.