کارگاه آموزشی اهمیت سلامت روان و اختلالات خلقی برگزار شد

کارگاه آموزشی اهمیت سلامت روانو اختلالات خلقیویژهمراقبین سلامت پایگاه های سلامتصدف و سحر و همچنین مرکز سلامت بوعلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این کارگاه آموزشی فریبا مهدوی کارشناس مسئول واحد سلامت روان و دکتر یگانه پزشک مرکز توسعه سلامت کیش مواردی از جمله نحوه ارائه خدمات سلامت روان به مراجعان ، چگونگی ثبت اطلاعات در سامانه سیب و نحوه ارجاع موارد لازم را به مراقبین سلامتآموزش دادند.

همچنین در این کارگاه آموزشی در خصوص ابعاد مختلف سلامت روانی ،اجتماعی ،معنوی ، ابعاد گسترده افسردگی ، شناسایی بیمار ، شناسایی زودهنگام اختلالات ،کنترل بیماری ها و پیگیری مناسب و مستمر ودر نهایت تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانی و نحوه ارجاع مطالبی ارائه شد.

در پایان جلسه به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان پاسخ دادند.