به نام خدا


دهم اريبهشت، روز ملي خليج فارس و روز گراميداشت رشادت هاي ايرانيان سر افرازي است كه در طول تاريخ براي صيانت از مرزهاي آبي ايران عزيز و كوتاه كردن دست سلطه گران از اين آبراهه استراتژيك دليرانه ايستادگي كردند.

خليج فارس با موقعيت جغرافيايي منحصر بفرد، گنجينه اي ارزشمند حاوي نيمي از ذخاير نفت جهان و شاهراه اقتصادي منطقه است. از اينرو سود جويان همواره در تلاش بوده اند تا به هر طريق بر اين آبراهه مهم بين المللي دست يابند. اما مرور حكايت غرور آفرين رشادت هاي زنان و مردان با غيرت پارسي در كوتاه كردن دست متجاوزان و دسيسه چينان از خليج فارس نه تنها مايه مباهات ايرانيان است بلكه بدخواهان و طماعان را به اين باور مي رساند كه هر توطئه و نيرنگي در خصوص خليج فارس محكوم به شكست و نابودي است.

جزيره كيش نيز به عنوان يكي از جزاير مهم ايراني اين كرانه پارسي و نخستين منطقه آزاد كشور، مي كوشد تا با بهره مندي از پتانسيل هاي ارزشمند منطقه رشد و توسعه اين جزيره مرجاني را سرعت بخشيده و با توسعه ساير جزاير خليج فارس، سهم شايسته اي در رونق اقتصادي كشور و دستيابي به منافع بلند مدت اين آبراهه بين المللي داشته باشد.

پس با تبريك اين روز بزرگ كه با آغاز عمليات غرور آفرين بيت المقدس مقارن است، بار ديگر ياد و خاطره هموطنان ايثارگري كه با نثار جان خويش دست دشمنان را از اين آب و خاك كوتاه كردند گرامي داشته و از درگاه ايزد منان سر فرازي و سعادت مردمان غيور و آزاده ايران اسلامي را خواستارم.

علي اصغر مونسان

مديرعامل و رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش