ورود 589 خودرو و3491 مسافر از مسیر دریایی به کیش در مدت دو روز

سه هزار و 491 گردشگر با 589 خودرو در روزهای 25 و26 اسفند وارد جزیره کیش شدند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، براساس آمارهای اعلام شده از بندرتجاری کیش تعداد 3 هزار و 491 مسافر بوسیله 589 خودرو درمدت دوروز از 25 تا 26 اسفند به جزیره کیش سفر کرده اند.

درروز 25 اسفند 306 خودرو با یکهزار و809 مسافر و روز 26 اسفند 283 خودرو با 1682 مسافر از مسیر دریایی وارد جزیره کیش شدند.

گفتنی است جزیره کیش هرساله از 25 اسفند تاپایان نوروز میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور است که از دومسیر دریایی وهوایی به جزیره کیش وارد می شوند. بسیاری از گردشگران با توجه به شرایط مناسب آب وهوای جزیره کیش در این ایام، با خودروی شخصی و از مسیر دریایی به این جزیره سفر می کنند .