معرفی سرپرست جدید اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات

زینب اسدی به عنوان سرپرست جدید اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،  با ابلاغ علی مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، زینب اسدی به عنوان سرپرست اداره بهره برداری از فاضلاب این شرکت منصوب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره بهره برداری از فاضلاب شرکت منصوب می شوید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

شایان ذکر است، پیش از این امید نوده مسئولیت این اداره را بر عهده داشت.