سرپرست بیمارستان کیش منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمد صلاح به عنوان سرپرست بیمارستان جزیره کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم دکتر انصاری لاری خطاب به دکتر محمد صلاح آمده است: بنا به پیشنهاد هیات امنای بیمارستان و نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمارستان کیش منصوب می شوید.

دکتر انصاری لاری در این حکم ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای دکتر محمد صلاح از خدمات دکتر محمد خلخالی در دوران مسئولیت تشکر کرده است. 

یاد آور می شود دکتر محمد صلاح علاوه بر سرپرستی بیمارستان کیش، مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات می باشد.