سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مبنای سرمایه گذاری درآینده کیش است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم گرامیداشت روز معلم، رویکرد دکتر انصاری لاری را سرمایه گذاری درآموزش و پرورش به عنوان مبنای آینده سازی درکیش عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، درمراسم تجلیل از معلمان که با حضور نماینده وزیر آموزش و پرورش درمناطق آزاد، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، امام جمعه اهل تسنن، رییس آموزش پرورش، جمعی از مسئولان محلی و معلمان و مدیران جزیره برگزار شد رسول پاپایی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش درتربیت نیروی انسانی کارآمد گفت: آموزش و پرورش تنها بخشی است که هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه محسوب می شود .

نماینده وزیر آموزش وپرورش در مناطق آزاد با تشریح راهکارهای توسعه آموزش و پرورش گفت: یکی از مهمترین راهکارها مشارکت است که می توان  بر مبنای آن و با جذب همکاری بخش های دولتی و مردمی زمینه توسعه را درآموزش و پرورش مهیا کرد.

وی در ادامه از قانون شوراها به عنوان مترقی ترین قانون در چند سال اخیر درحوزه تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: بسیاری از مدیران کل آموزش و پرورش به پشتوانه این قانون اقدامات خوبی در منطقه و شهر خود انجام داده اند.

پاپایی تصریح کرد: آموزش و پرورش یکی از ابزارهای تحقق اهداف در منطقه آزاد کیش است و اگر قرار است جزیره کیش محل انتقال دانش به کشور شود آموزش و پرورش می تواند بازوی توانمندی در این زمینه برای مسئولان باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش نیز دراین مراسم با تقدیر از خدمات ارزشمند معلمان گفت: خداوند درآیات شریفه قرآن وجود پیامبر را منتی برمسلمانان برشمرده است و بهترین استنباط از این آیات ، کلام رهبرکبیرانقلاب است که معلمی را شغل انبیاء برشمرده است.

پورعلی با اشاره به پیشینه شکل گیری آموزش وپرورش ونقش آن در ارتقاء منزلت اجتماعی انسانها تصریح کرد: تغییر آموزش وپرورش همگام با تحولات ورویکردهای اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیراست واین تغییر باید هم درزمینه دانش آموزش وپرورش وهم درزمینه دانش تدریس محتوا باشد.

وی تدوین محتوای آموزشی وروشهای آموزش را براساس پیچیدگیهای جامعه درمرور زمان یکی از مهمترین موضوعاتی برشمرد که باید مدنظر قرار گیرد تا آموزش وپرورش ومدارس کارکرد خود را درجامعه ازدست ندهند.

معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از معلمان به عنوان معتمدترین اقشار اجتماع یاد کرد وافزود: کسوت معلمی کسوت اعتماد اجتماعی است ومعلمان برای نظام سرمایه های اجتماعی فراهم می کنند.

وی درادامه با اشاره به تاکیدات دکتر انصاری لاری درخصوص سرمایه گذاری درآموزش وپرورش به عنوان مبنای سرمایه گذاری درآینده کیش گفت: براساس نگاه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اقدامات بزرگی درجهت تحول آموزش وپرورش کیش دردست انجام است.

پورعلی تشریح کرد: تفاهم نامه ای که در خصوص وضعیت آموزش وپرورش کیش تدوین شده درانتظار امضای وزیر است . مبلغ 5 میلیاردتومان برای تجهیز مدارس اختصاص یافته و 15 میلیاردتومان بودجه نیز برای تحول کیفیت ورفع دغدغه های ستاد پیش بینی شده است.

احداث دومجتمع آموزشی درفضایی به وسعت 60 هزار مترمربع از مقاطع پایه تا نوبت دوم متوسطه، ارتقاء کیفی وضعیت فعلی، حرکت به سمت هوشمند سازی مدارس، باز آموزی و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت، کمک به برگزاری رویدادهای دانش اموزی، پیگیری طرح راه اندازی مدارس دوزبانه وتوسعه آموزش های فنی حرفه ای از دیگر موارد مورد اشاره پورعلی درخصوص توسعه آموزش وپرورش دراین مراسم بود.

معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش درپایان با اشاره به اهمیت نقش انجمن اولیاء ومربیان درتوسعه آموزش وپرورش گفت: جزیره کیش می تواند با بهره گیری از روش های نوین آموزشی الگوی آموزشی کشور باشد .

گفتنی است درپایان این مراسم از مدیران، معاونان و معلمان نمونه جزیره کیش تقدیر شد.

Image title

Image title