دكتر مونسان درگفت وگو با شبكه تلويزيوني

زيرساخت هاي برند گردشگري حلال درجزيره كيش مهياست

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درمصاحبه تلويزيوني با شبكه " شما " از اقدامات انجام شده براي ايجاد برند گردشگري حلال درجزيره كيش خبرداد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان دراين گفت وگو با اشاره به شعار كيش بهشت خانواده ها گفت : از سال گذشته به اين فكر افتاديم با توجه به شاخصه ها وزير ساخت هاي موجود درجزيره كيش برند گردشگري حلال را دراين جزيره ايجاد كنيم.

وي افزود: درگردشگري حلال، جذب گردشگران وايجاد جاذبه براي آنان براساس موازين اسلامي صورت مي گيرد به همين دليل جزيره كيش به عنوان شهري كه همواره با دارابودن خصوصيات اسلامي وگردشگري با نام بهشت خانواده ها از آن ياد مي شود محلي مناسب براي توسعه گردشگري حلال است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش تصريح كرداز آنجا كه خانواده محور اصلي برنامه ريزيهاي گردشگري درجزيره كيش است وازسويي بسياري از گردشگران مسلمان درجهان درجستجوي مقاصد گردشگري اسلامي هستند، جزيره كيش مي تواند به پايگاه گردشگري حلال تبديل شود.

دكترمونسان گفت : ابراز رضايت خانواده ها وبانوان گردشگرغيرمسلمان از اماكني مانند پلاژ بانوان جزيره كيش، نشان مي دهد اجراي احكام دين مبين اسلام براي همه بشريت آرامش وامنيت درپي دارد.

وي از زيرساخت هاي گردشگري موجود دركيش به عنوان مزيتي ياد كرد كه برپايه آن و با استفاده ازتبليغات شفاهي حاصل از رضايتمندي گردشگران وشركت درنمايشگاههاي  خارجي،  براي معرفي جزيره كيش به گردشگران بهره برداري مي شود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درادامه از معرفي كيش درشبكه هاي بين المللي كشورمان خبرداد وافزود: برنامه سازي وپخش برنامه ها از اين شبكه ها آغاز شده اما براي معرفي كيش كافي نيست .

وي تاكيد كرد دربخش معرفي كيش بايد بسيار گسترده تر عمل كنيم زيرا بسياري از گردشگران خارجي پس از سفر به كيش از وجود جاذبه هاي خوب گردشگري درجزيره كيش آگاه شده وعلاقمند به سفرهاي مجدد مي شوند.

وي گفت: درگام نخست توسعه گردشگري حلال به سراغ كشورهاي منطقه رفتيم تا با برقراري پروازهاي مستقيم ارتباطات اقتصادي وگردشگري را افزايش دهيم.

دكتر مونسان ادامه داد: درهمين راستا برقراري خط پروازي بين نجف – كيش واستانبول- كيش با هدف ورود گردشگران خارجي ورونق اقتصادي جزيره كيش انجام شد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درادامه ازحضور40 هيئت مذهبي از اقوام مختلف كشورمان درجزيره كيش به عنوان رنگين كماني از اقوام ايراني نام برد وافزود: برگزاري عزاداريهاي هيئات مذهبي با آيين ها وگويش هاي مختلف كه درنهايت نظم وهماهنگي است نيز جلوه ديگري از گردشگري مذهبي در جزيره كيش است واين جزيره هرساله درايام محرم وماه رمضان ميزبان بسياري از علاقمندان از نقاط مختلف كشور است.

وي وجود اين مراسم ها را فرصت خوبي براي تبليغ دين اسلام به گردشگران غيرمسلمان وجذب گردشگران مسلمان  دانست.

دكتر مونسان درپايان با تقدير ازتلاش هاي صدا وسيماي مركز كيش درتحقق اهداف سازمان منطقه آزاد، ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزيهاي انجام شده اقدامات موثري درتوسعه گردشگري حلال انجام شود.