دوره آموزشی اصول مهندسی خوردگی، بازرسی پوشش ها و رنگ ها برگزار شد

دوره آموزشی اصول مهندسی خوردگی، بازرسی پوشش ها و رنگ ها ویژه کارکنان شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره طی روزهای 14 تا 15 مرداد ماه با حضور دکتر سید حسین میر، دکترای مهندسی خوردگی و فرسایش از دانشگاه شیراز و مشاور فرسایش و تخریب وزارت نفت و کارکنان واحد های فنی و عمرانی، در سالن اجتماعات شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش برگزار شد.

در این دوره آموزشی دکتر حسین میر، با سر فصل هایی  از جمله آشنایی با خوردگی و فرسایش، شناخت انواع خوردگی ها، مکانیسم انواع خوردگی ها، انواع محیط های خوردگی، روش های پایش خوردگی و جلوگیری از خوردگی مطالبی را ارائه داد.

شایان ذکر است، محیط های مرطوب و در مجاورت دریا به علت وجود یون های خورنده، تاسیسات و تجهیزات پایه فلزی را به شدت دچار فرسودگی و تخریب زود رس می کند، بدین منظور برای  افزایش عمر کاری، جلوگیری از وارد آمدن هزینه های گزاف تعمیرات و ترمیم های مربوط به سازه ها و تجهیزات مذکور و جلوگیری از کاهش ضریب ایمنی تاسیسات پایه فلزی فرسوده، اشراف به علم خوردگی و فرسایش عاملی ضروری است.