تغییر ساعت کار سازمان منطقه آزاد کیش

ساعت کار سازمان منطقه آزاد کیش تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در پی این تغییرات ساعت کار سازمان منطقه آزاد کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7 تا 14 و روز پنجشنبه 7 تا 12 تعیین شده است.