برگزاری کمیته درون بخشی مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در کیش

کمیته درون بخشی مرگ و میر کودکان زیر 5 سال با هدف بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت پیشبرد برنامه های مناسب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،در این جلسهدکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت کیشبا اشاره به اقدامات خوب صورتگرفته طی سالهای گذشته درزمینه کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه در کیش گفت:شاخص مرگکودکان یک تا 59 ماهه یکی از شاخص‌های مهم بهداشتی به شمار می‌رود که بهبودآن نشان از روند مطلوب ارایه خدمات بهداشتی در مراکز و پایگاه های سلامت است.

وی افزود:خوشبختانه در این 6 ماه موردی در این خصوص در کیش گزارش نشدهوفعالیت‌هایی شامل پیگیری و مراقبت زنان باردار دارای علائمخطر، برگزاری جلسات آموزشی برای زنان باردار و.... از اقداماتی بوده که توسط واحد سلامت خانوادهانجام شده است.

در ادامه نیز اعضاي حاضر در جلسه به بياننقطه نظرات خود پرداختند و راهکارهای كاهش مرگ و مير نوزادان و کودکان زیریک تا 59 ماهه را مورد بررسی قرار دادند.