برگزاری اولین دوره آزمون ارزشیابی آشنایی با قانون مطبوعات در کیش

برای نخستین بار دوره آزمون ارزشیابی آشنایی با قانون مطبوعات در جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اولین دوره آزمون ارزشیابی با قانون مطبوعات، آیین نامه اجرایی آن، قانون انتشار  و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات جزیره کیش از ساعت 14 و سی دقیقه یکشنبه 26 شهریور در سالن هرمز دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

بنابر این گزارش، صدور، تمدید مجوز و کسب امتیاز نشریه، منوط به شرکت در این آزمون است.

متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44455080 تماس بگیرند.

شایان ذکر است، در حال حاضر 2 روزنامه، 1 هفته نامه، 5 ماهنامه و 5 فصل نامه فعال در جزیره کیش انتشار می یابند.