بازدید معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان کیش

معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت و درمان در بازدید از بیمارستان کیش در جریان عملکرد این بیمارستان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید که عصر چهارشنبه 20 دی انجام شد دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت و درمان و دکتر هادی ایمانیه از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فوق تخصص گوارش اطفال از بخش های مختلف درمانی بیمارستان کیش از جمله اورژانس، ایزوله تنفسی، اطفال، نوزادان، NICU، بخش بستری، دیالیز، VIP، بیماری های خاص، ICU، CCU و کلینیک های تخصصی دیدن کردند.

رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در این بازدید که با حضور دکتر سعید پور علی رئیس هیات امنای بیمارستان و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد گزارشی از نحوه پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان و عملکرد بیمارستان در حوزه گردشگری سلامت به بازدید کنندگان ارائه کرد.

گفتنی است بیمارستان کیش با اهداف راهبردی ارتقاء ایمنی بیماران و کیفیت خدمات بالینی، پیشگیری، ایمنی و ارتقای سلامت کارکنان و بهبود عملکرد بیمارستان در راستای اقتصاد درمان، در بخش های درمانی مختلف، کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی و بخش های پاراکلینیک، به ساکنان و گردشگران خدمات درمانی ارائه می دهد.