بازدید مشاور رییس جمهور از بخش های مختلف کیش

مهندس ترکان در سفر به جزیره کیش از طرح های عمرانی وبخش های مختلف جزیره بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مشارر رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشورکه عصر سه شنبه 21بهمن وارد جزیره کیش شد به همراه دکتر مونسان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش از روند تکمیل پروژه ها در بخش های مختلف جزیره دیدن کرد.

پارک مینا٫ پروژه باغ راه٫ آبنمای در حال احداث جنب مرکز همایشهای بین المللی کیش و خودروهای جدید فعال شده در ناوگان تاکسیرانی کیش از جمله بخش های مورد بازدید مهندس ترکان در جزیره کیش بود.