انتصاب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رییس شورای آموزش و پرورش کیش

با حکم وزیر آموزش و پرورش، دکتر مونسان به ریاست شورای آموزش و پرورش کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس حکمی از سوی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش کشور، علی اصغر مونسان به سمت ریاست شورای آموزش و پرورش کیش منصوب شد.

در این حکم آمده است:

به استناد بند (1) ماده (1) مصوبه شماره 120/5205/8 مورخ 77/12/12 شورای عالی آموزش و پرورش، به سمت ریاست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد کیش منصوب می شوید.

با عنایت به نقش حساس شوراهای آموزش و پرورش در تصمیم گیری های راهبردی و تسهیل فعالیت های اجرایی، بی تردید حضور فعال و ارزشمند جناب عالی در جلسات شورا و همکاری صمیمانه با سایر اعضا، موجبات تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را فراهم خواهد آورد.

توفیق روز افزونتان را در توسعه ی تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی از درگاه خداوند متعال خواستار است.