افزایش 22 درصدی پروازهای ورودی به کیش در نوروز96

از 26 تا 30 اسفند 276 پرواز از شهرهای مختلف کشورمان درفرودگاه کیش به زمین نشسته اند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، از 26 اسفند تا 30 اسفند  276 پرواز داخلی وخارجی  از مسیرهای مختلف به جزیره کیش وارد شده اند که درمقایسه با مدت مشابه درسال گذشته رشد 22 درصدی داشته است.

تعداد پروازها دراین ایام درسال گذشته  254 پرواز بوده است.

همچنین دراین ایام ( 26 تا 30 اسفند سال 1395)  37 هزار و715 مسافر از مسیر هوایی به جزیره کیش وارد شده اند که درمقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

تعداد مسافران هوایی سال گذشته (26 تا 30 اسفند سال 1394)  32 هزار و935 نفر بوده است.