اجرای طرح پذیرش اتوماتیک برای اولین بار دربیمارستان کیش

به منظور تسریع امور در ارائه خدمات به مراجعه کنندگان ، طرح پذیرش اتوماتیک برای نخستین بار در بیمارستان کیش اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین طرح مراجعان می توانند با ارائه کارت ملی ودفترچه بیمه به متصدی پذیرش برای ثبت اطلاعات خود درسامانه اقدام کنند و درمراجعات بعدی از مزایای این طرح بهره مند شوند.

دراین سیستم مراجعه کنندگان پس از انتخاب پزشک معالج خود و گرفتن نوبت از دستگاه، بدون مراجعه به صندوق  کد ملی خود را به دستگاه مرتبط با سامانه ارائه و پس از پرداخت مستقیم هزینه به مطب پزشک مراجعه می کنند. دراین این طرح با حذف مرحله مراجعه به صندوق وارائه خدمات از طریق سامانه از اتلاف وقت بیماران جلوگیری می شود.

همچنین درمراحل بعدی این طرح امکان پرداخت وجه به صورت اینترنتی و از طریق تلفن همراه و تلفن ثابت نیز فراهم خواهد شد.

گفتنی است بیمارستان تخصص وفوق تخصصی کیش در سالهای اخیر با هدف خدمات دهی مطلوب به شهروندان ، طرح های موفقی درزمینه تسهیل وتسریع دسترسی مراجعه کنندگان به امکانات درمانی و پزشکان ارائه کرده است.