آغاز مرحله دوم سنجش نونهالان بدو ورود به دبستان

مرحله دوم سنجش نونهالان بدو ورود به دبستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت کیش با اعلام این خبر گفت: مرحله اول طرح سنجش نو نهالان بدو ورود به دبستان برای متولدین نیمه دوم 1389 و نیمه اول 1390 ازسومتاسی ام تیر ماه انجام شد . در همین راستا مرحله دوم این طرح برای کسانی که به هر دلیلی نتوانسته اند در مرحله اول سنجش شوند از یازدهم شهریورآغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد.

این مسئول خاطر نشان کرد : این مرحله نیزهمانند مرحله اول در دو بخشاجرا می شود ، والدینمی بایست ابتدا به مدرسه البرز مراجعه کنند . بخش اول خدمات سنجش نو آموزان در این مدرسه انجام می شود و برای دریافت خدمات مربوط به سلامت این عزیزان در مرحله بعد به مرکز سلامت جامعه بوعلی درمنطقه سفینمراجعه کنند.

در بخش دوم این طرح که در مرکز سلامت جامعه بوعلی انجام می شود، کودکان علاوه بر بررسیسلامت جسمانی و معاینات کامل پزشکی ، از خدمات بهداشت دهان و دندان و وارنیش فلورایدبه صورت رایگان بهره مندمی شوند.

رضانیا افزود: درمرحله اول اینطرح594دانش آموزاز نظر سلامت جسمانی، روانی، بینایی، شنوایی، اختلالات گفتاری و نمایه توده بدنی سنجش و همچنین از خدمات بهداشت دهان و دندان و فلوراید تراپی به صورت رایگان بهره مند شدند.

این مقام مسئول افزود :در این مرحله نو آموزان از نظر وضعیت تزریق واکسن از بدو تولد تا کنون نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و در پایان برای هر نو آموز دفترچه سلامت صادر می شود.

شایان ذکر است، در مرحله اول این سنجش ،594 نوآموزشامل 309پسر و285 دختر از نظر وضعیت تزریق واکسن از بدو تولد تا کنون مورد ارزیابی قرار گرفتند همچنین تمامی مراحل سنجش نو آموزان در سامانه سیب ثبت می شود.