سرپرست جدید بیمارستان کیش منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش سرپرست جدید بیمارستان کیش مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی از سوی دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امیر امیرکیانی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان کیش منصوب شد.

در حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به "امیر امیرکیانی" آمده است: با عنایت به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست بیمارستان کیش منصوب می شوید.

یاد آور می شود در این حکم از زحمات دکتر محمد صلاح سرپرست سابق بیمارستان کیش در دوره مسوولیت تقدیر و تشکر شده است.