در نشست معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش با هيئت تركيه مطرح شد؛

ساخت پيست رالي كراس در جزيره كيش

ساخت پيست رالي كراس كيش با همكاري و بهره گيري از تجارب تركيه موجب جذب گردشگر از كشورهاي حوزه خليج فارس ، منطقه بالكان واروپا مي شود .

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، درنشستي كه با حضور معاون گردشگري وجمعي از مديران ونمايندگان بخش هاي مختلف سازمان ومجامع واصناف كيش با هيئتي از نمايندگان  تركيه در حوزه هاي برگزاري نمايشگاه و همايش ، اتومبيلراني وموتورسواري، وزارت اقتصاد  و بخش هاي خصوصي  برگزار شد محمد محب خدايي با اشاره به سابقه ارتباطات ايران و تركيه گفت: كشورما و تركيه دو كشور دوست وهمسايه هستند كه از گذشته هاي دور روابط خوب تجاري واقتصادي با هم دارند.

وي درادامه افزود: موقعيت جزيره كيش درجنوب كشور فرصت مناسبي براي برنامه ريزي و تبديل كيش به پل ارتباطي بين ايران ، تركيه وديگر كشورهاي جهان است.

نماينده فدراسيون اتومبيلراني تركيه نيز دراين نشست با اشاره به بازديد از بخش هاي مختلف جزيره كيش گفت : كيش با دارابودن مزيت هايي كه درمنطقه بي نظيراست مي تواند به پايگاهي براي برگزاري رقابت هاي رالي كراس دردوبخش موتور واتومبيل تبديل شود.

وي با تشريح ميزان بالاي درآمد زايي از طريق مسابقات موتورسواري واتومبيلراني درجهان افزود: كشورتركيه داراي پيست فرمول يك است و با توجه به برگزاري چندين دوره رقابت هاي جهاني وارتباطات موثر با كشورهاي منطقه بالكان مي تواند تجارب خود را درزمينه برگزاري رقابت هاي اتومبيلراني وموتورسواري دراختيار جزيره كيش قراردهد.

نماينده فدراسيون اتومبيلراني تركيه ايجاد اين پيست را نقطه عطفي در تاريخ گردشگري تركيه دانست و تاكيد كرد: با وجود مخالفت هاي زياد نمايندگان مجلس در تركيه اين پيست ساخته شد ودرحال حاضر سالانه با حضور گردشگران زيادي از سراسر دنيا ارزآوري بالايي براي كشور تركيه به همراه دارد.

وي با اشاره به استقبال گردشگران ازاين مسابقات كه سه برابر پيش بيني هاي مسئولان ترك بود گفت: حضور برندها و كمپاني هاي قدرتمند ساخت خودرو ، قطعات وتجهيزات خودروسازي درتركيه ، ايجاد نمايندگي هاي دائمي دراين كشور ومعرفي تركيه به تمام جهان از طريق تبليغات اين رقابتها از جمله دستاوردهاي ارزشمند برگزاري اين رقابتهاست.

خدايي نيز با اشاره به برقرارشدن پرواز كيش استانبول و راه اندازي پرواز تركيش درآينده نزديك از برنامه ريزي براي ساخت پيست كراس درجزيره كيش خبرداد و تاكيد كرد: با ساخت اين پيست درنظر داريم با همكاري تركيه وبهره گيري از تجارب آنان گردشگران را از كشورهاي حوزه خليج فارس ، منطقه بالكان واروپا ه جزيره كيش جذب و كيش را به تمام كشورهاي جهان معرفي كنيم .

طرف ترك نيز ضمن اظهار علاقمندي درخصوص ايجاد الزاماتي براي كشورهاي اروپايي به منظور حضور واستقبال ازمسابقات كيش، قول همكاري داد.

معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش زمان مورد نياز براي ساخت اين پيست را براساس بررسي هاي مشاوران اجرايي حدود دو ماه اعلام كرد و درخصوص انجام مسابقات نيز با مشورت هيئت تركيه وبررسي تقويم فدراسيون جهاني مناسبترين زمان براي برگزاري مسابقات را اواخر فرودين ماه سال آينده دانست.

ايجاد نمايندگي برندهاي ترك ، حضور توليدكنندگان ترك درجزيره كيش وساخت كارگاههاي توليدي دراين جزيره به لحاظ پايين بودن هزينه هاي توليد وبرگزاري دوره هاي آموزشي هتلداري وپذيرايي در جزيره كيش وتركيه از دستاوردهاي برگزاري اين نشست بود.

گفتني است دراين جلسه نمايندگان اقتصادي وگردشگري سازمان مزاياي سرمايه گذاري وفعاليت دركيش را براي هيئت تركيه تشريح كردند .